PRECIOS

MUSEO E VISITA GUIADA AL CASTRO // MUSEO O VISTA GUIADA AL CASTRO

  • ENTRADA INDIVIDUAL…………………………………………………………..…………………….. 4,00 € / 2,00 €
  • ENTRADA INFANTIL………………………………………………………………..……………………. 2,50 € / 1,50 €
  • Todos os nenos e nenas entre os 5 e 16 anos, ambos inclusive.
  • MÁIS DE 65 ………………………………………………………………………………..…………………. 2,50 € / 1,50 €
  • ENTRADA GRUPOS (por persona)…………………………………………………………………. 1,50 €
    Considérase como grupo os que son de vente ou máis personas que xa teñan reserva feita e compren al tempo as entradas.

ENTRADA GRATIS.

  • Máis pequenos de 4 anos.
  • Pra todos os visitantes, a os martes.